TELE ...

tELE ... časti zložených slovách (z gréckeho teľa - - vzdialenosť preč.): ... 1) označuje vzdialenosť, akcie na veľkú vzdialenosť (napr., televízia, telegrafné)

2)] Zodpovedá zmysluplne. slovo "televízia".

Veľký encyklopedický slovník. 2000.