Tekeme (Thököly) Imre

Tekeme (Tekel) (Thököly) Imre (1657 - 1705) - vedúci anti-habsburskej oslobodeneckého hnutia (kurutsev) 1678-1685 v kráľovstve Maďarska. Spoliehajúc sa na Francúzsko, Osmanskú ríšu. V roku 1682-85, princ, pravítko Habsburského kultivovaný zo severovýchodnej časti kráľovstva. Od roku 1690 princ Transylvánie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.