Theaetetus (Feetet)

Theaetetus (Feetet) (IV c. Pr. E.), starej gréčtiny matematik. Theaetetus je pripočítaný s budovanie klasifikáciu iracionality a pravidelné polyhedra (zhrnutie v 10. a 13. kníh "začiatok" Euclid).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.