Tectonophysics

Tectonophysics - sekcia tektonika, ktorá skúma fyzické podmienky výskytu tektonického deformácie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.