TECTONICOVÝ VENTIL

VAL tektonických - geológia - plytká, často asymetrické zdvíhanie charakteristické platforiem. Zhluky ropy a plynu sú často spojené s tektonickým hriadeľom.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.