Technécium

technécium (lat technécium.) - Tc, chemický prvok zo skupiny VII periodickej sústavy, atómové číslo 43, atómová hmotnosť 98, 9072. rádioaktívne, stabilných izotopov väčšina 97Ts a Tc-99 (polčas rozpadu, respektíve 2 , 6. 106 a 2, 12. 105 rokov). Prvý umelo získaný prvok; syntetizovali talianski vedci E. Segre a C. Perrier v roku 1937 bombardovaním molybdénových jadier s deutériami. Názov z gréčtiny. technetos - umelý. Striebornošedý kov; hustota 11, 487 g / cm3 sup3, mf 2200. C. V prírode sa nachádza v malých množstvách v uránových rudách. Spektrálne zistené na Slnku a niektoré hviezdy. Získané z jadrového odpadu. Zložka katalyzátorov. Izotop 99mTc sa používa pri diagnostike nádorov mozgu pri štúdiu centrálnej a periférnej hemodynamiky.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.