Priemyselné zariadenia

priemyselné zariadenia - sada nástrojov pre montáž a upevnenie obrobkov a nástrojov, vykonať zhromaždenie prepravy polotovarov, dielov alebo výrobkov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.