Technologického determinizmu

technologického determinizmu -. Idea, na ktorom stavu techniky určujú typ spoločnosti, jeho sociálna štruktúra, úroveň spotreby atď.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.