TECHNOLOGICKÁ KARTA

TECHNOLOGY MAP - forma technologickej dokumentácie, v ktorej je zaznamenaný celý proces spracovania produktu, sú uvedené činnosti a ich komponenty, materiály, výrobné zariadenia a technologické režimy potrebné na výrobu výrobku, čas, kvalifikácia zamestnancov a atď.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.