Technokratov

technokratov (z gréckeho Techne - čl. - remeslá, zručnosti a ... kracie) ... 1) trend v sociálnej myšlienke, tvrdením, že spoločnosť môže úplne riadi zásadami vedeckú a technickú racionalitu; jeho nosiči sú technici, inžinieri a vedci (technokratov), ​​ktorý z podnikateľov a politikov by mal ísť do elektrární a v spoločnosti ako celku. Technokratické koncepty odzrkadľujú rastúcu dôležitosť vedy a špecialistov pre modernú sociálnu produkciu. Charakteristickým rysom všetkých typoch technokracie - zameranie na riadenie spoločenských procesov na základe technických a iných vysoko špecializovaných kritérií, znevažovanie hodnoty a etický rozmer politiky

2)] Odborníci Označenie vrstva -. Čím vyššia funkcionári priemyselnej výroby a štátny aparát

3) Sociálna hnutia v USA v 30. rokoch. 20 centov Zameriava na dosiahnutie blaha prostredníctvom priemyselnej revolúcie v dôsledku vedeckej plánovania výroby v celoštátnom meradle (vodcu G. Loeb, G. Scott). Na začiatok. 40-tych rokov. sa nepodarilo.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.