Technická jednotka hmotnosť

Technické jednotka hmotnosť - hmotnosť jednotka gravitačný metrický systém riadiaca jednotka systému, tj, označený m ... sa rovná hmotnosti telesa, na ktorú sila 1 kgf udáva zrýchlenie 1 m / s2. 1 t.j. m. = 1 kgf. s2 / m = 9, 80665 kg.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.