Technologickým pokrokom

TECHNICKÝ POKROK - pozri vedecký a technický pokrok.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.