Učiteľ Alexei Yefimovich

učiteľ Alexei Yefimovich (nar. 1951), filmový režisér. Syn E. Yu, učiteľ. Od roku 1975 riaditeľ Leningrad Documentary Film Studio, kde naštudoval:. "Mitka v Európe", "Rock", "Bypass", atď. V roku 1993 celovečerný film set "Butterfly".

Veľký encyklopedický slovník. 2000.