Tbilisi emirát

TBILISKY EMIRAT - držanie na území Gruzínska, ovládané moslimskými emirmi. Vznikla v 30. rokoch. 8. c. ako výsledok arabského dobytí. Moslimskí emíri, postupne strácajúci moc nad gruzínskymi krajinami, sa zachovali v Tbilisi až do 30. rokov 20. storočia. 11. c.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.