Taylorizmus

taylorizmus - systém organizácie práce, založená na hlbokom špecializáciu a racionalizáciu pracovných operácií, zamerané na zintenzívnenie práce. Navrhol americký inžinier FW Taylor (f. W. Taylor, 1856-1915).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.