Taylor (Taylor) Richard Edward

Taylor (Taylor) Richard Edward (1929 str.), Kanadský fyzik. Od roku 1952 v USA. Zborník z fyziky elementárnych častíc a teórie poľa; základný výskum kvarkovej štruktúry elementárnych častíc. Nobelovu cenu (1990 spolu s G. Kendallom a J. A. Friedmanom).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.