Taylor (Taylor) Jeffrey Ingram

Taylor (Taylor) Jeffrey Ingram (1886-1975), anglický fyzik, zahraničným členom Akadémie vied ZSSR (1966). Transakcie na mechaniku kontinuálneho média, aerodynamiku a hydrodynamiku. Predstavil predstavy o dislokáciách a najprv ich preskúmal.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.