Sydenham, Sydenham (Sydenham) Thomas

Sydenham, Sydenham (Sydenham) Thomas (1624-1689), anglický lekár, jeden zo zakladateľov klinickej medicíny. Považoval túto chorobu za proces a liečbu ako pomôcku pre liečivé sily telo pacienta. Uvádzal klasické popisy šarlachu, chorey, dny a ďalších chorôb. Sydenham bol nazvaný "anglický hippocrates".

Veľký encyklopedický slovník. 2000.