Pot

DOPRAVA -Ano, jedávate; komunikácie. (č. potenie). 1. Zakryte si pocit, spotený. V. od tepla, od vzrušenia. Pacient sa silno potal. Moja hlava sa potela. □ bez. Potešil som sa pod moje podpaží. 2. Razg. = Potiť. Okuliare sú potenie.

encyklopedický slovník. 2009.