Vyzhatsya

PREŽITIE -press; komunikácie. Hovorový. 1. = Extrude (1 číslica). Veľké množstvo oleja bolo vytlačené z ľanových semien. 2. Zvýšte silu svalov vašich rúk v zavesenej alebo ležiacej polohe; vytiahnite, vytiahnite. V. na priečniku päťkrát. V. na podlahe dvadsaťkrát. Obávam sa, obávam sa, že ste; NCW. Stláčanie (pozri).

encyklopedický slovník. 2009.