Siatie

SIGH -a; m. 1. do Sow - zasiať. V. semená. 2. Čo je osiate; počet výsevov. Sadzby výsevu.

encyklopedický slovník. 2009.