SOUTH chrbta

JUŽNÁ ATLANTIKA - časť podvodného stredoatlantického hrebeňa. v Atlantiku c. Rozširuje sa z chyby reťazca (v blízkosti rovníka) na 55. ju. w. za 6, 5 tisíc km; hĺbka nad hrebeňom od 84 do 3400 m; jednotlivé jednotlivé vrcholy vzostupujú nad povrch, tvoria ostrovy Nanebovstúpenia, Tristan da Cunha atď.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.