Chrápanie

BY MALA -Ano, ste; komunikácie. 1. Odnokr. na chrápanie. 2. Razg. Spať; klesať (zvyčajne popoludní alebo v nevhodnom čase). V. hodina.

encyklopedický slovník. 2009.