Shaydurov Vladimir Viktorovich

Shaidurov Vladimir Viktorovich (roka 1947), matematik, zodpovedajúci člen ruskej akadémie vied (1997). Zborník z informatiky a matematickej fyziky.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.