SHAFT

diel -. 1) s vysokým hlinený val, zvyčajne v kombinácii s priekopou v prednej strane. Slúžil ako prekážka pre útočiacich nepriateľov, bojové postavenie obhajcov. Bolo použité pred 1. svetovou vojnou.

2) Systém opevnených pásov a polôh (pozri "Atlantický hriadeľ", rímsky hriadeľ, "východný hriadeľ").

Veľký encyklopedický slovník. 2000.