Sextos Empeirikos (Sextos Empeirikos)

Sextos Empeirikos (Sextos Empeirikos) (koniec II. - začiatok III c), Staroveký grécky filozof, vedec, lekár , Zástupca skepticizmu. Zozbierané a systematizovať vyhlásenie starovekej gréckej skeptici z Pyrrha do Enesidema, jeden z prvých historikov logiky.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.