Sepharvaim

Separva'im (4Tsar 17: 24, 31, 18 4Tsar: 34; 4Tsar 19: 13; Ex 36: 19; Ex 37: 13 .....) - Kráľovské mesto v južnej Mezopotámii, ktoré dobyli Assyriáni. Toto mesto je tiež známe ako Sippara a "mesto slnka" (Illiopol). Jeho zrúcaniny pod menom Abu-habba sú na ľavom brehu rieky Eufrat južne od Bagdadu.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.