Shok (Schoeck) Othmar

Shok (Schoeck) Othmar (1886-1957), švajčiarsky skladateľ, klavirista, dirigent. Učeník M. Regera. Opera (vrátane "Massimilla Doni", 1937), kantát, symfonické skladby, koncerty, asi 400 piesní, vrátane "pochovaný zaživa" pre sóla, zbor a orchester (1921, venovaný udalostiam prvej svetovej vojny).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.