Beží vtáky

bežcov - rovnako ako bežci.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.