Rice (ries)

Ries , nemeckých hudobníkov, otca a synov. Franz Anton (1755-1846), huslista, dirigent. Bol učiteľom L. van Beethovena. Jeho syn a študent Ferdinand (1784-1838), skladateľ, klavirista, dirigent. Vystupoval ako sólista a súborový hráč, vrátane B. Romberga v Rusku (1810-12). Autor opery oratórium Symphony 8, 9 koncerty Piano, a životopisu Beethovena (1838 spoločne s F. Vegelerom). Hubert (1802-1886), huslista, skladateľ. Od roku 1835 riaditeľ Berlínskej filharmonickej spoločnosti. Autor metodických kompozícií pre husle.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.