Upomienka

PRIPOMIENKA -th; St. 1. na pripomenutie (1 číslica). Zamračil sa na pripomenutie nadchádzajúcej správy. Som unavený pripomienkami, a tak si pamätám, že potrebujem napísať list. 2. Čo si na niekoho pamätáš, niečo. Buket sušených kvetov - n. o lete. 3. Oznámenie, upozornenie atď., Pripomínajúce smeth. Napísané č. z pošty, z knižnice.

encyklopedický slovník. 2009.