Reiter Hans

Reiter Hans (1881-1969), nemecký lekár, špecialista na infekčné ochorenia a sociálnu hygienu. Riaditeľ ústavu R. Koch (od roku 1935). On založil (1916 spolu s H. Hübnerom) etiológiu leptospirózy. Popísané (1916) infekčné alergické ochorenie - kombinácia uretritídy, konjuktivitídy a mnohonásobnej artritídy nazývaná Reiterova choroba (syndróm, triáda).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.