Reckem

(farebné, kvitnúce) - názov troch osôb:. A) (Numeri 31: 8), je jedným z piatich králi madianskí, zavraždených Izraelom vo vojne proti Madianovi, vykonávané úmyselným velením Boha. b) (1 Chron 2: 43, 44) je jedným zo synov Hebrona. c) (1 Chronicles 7:16) jeden z synov Jerezov z pokolenia Manassesovho. g) (Joshua 18:. 27) názov mesta, priradený Benjamínovho kmeňa, a spomenul len raz v Biblii. S najväčšou pravdepodobnosťou nebol ďaleko od Jeruzalema, ale toto miesto je stále neznáme.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.