Ramstedt (Ramstedt) Gustav Jon

Ramstedt (Ramstedt) Gustav Jon (1873-1950), fínska lingvista. Zborník v oblasti makrofemiy tzv. "Altaických jazykov", turkológie, mongolských štúdií. Vyštudoval turecko-mongolské jazykové vzťahy, Yenisei, Mari jazyky. Zakladateľ komparatívnej historickej mongolológie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.