Putin Vladimir Vladimirovich

Putin Vladimir Vladimirovich (narodený v roku 1952), druhý prezident Ruskej federácie, od mája 2000 (zvolený 26. marca 2000). V rokoch 1975-90 pracoval v orgánoch štátnej bezpečnosti. Od roku 1990 - v Leningradskej rade, potom v kancelárii primátora Petrohradu. Od roku 1991 je predsedom Výboru pre vonkajšie vzťahy v rokoch 1994-1996 prvým podpredsedom vlády Petrohradu. Od marca 1997 zástupca v máji - júli 1998 prvý námestník vedúceho prezidenta Ruskej federácie. V rokoch 1998-99 riaditeľ FSB. V auguste 1999 bol prvým podpredsedom vlády Ruskej federácie. Od augusta 1999 predseda vlády Ruskej federácie; súčasne s 31. decembrom 1999 pôsobiacim prezidentom Ruskej federácie. 26. marca 2000 bol zvolený za prezidenta Ruskej federácie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.