Purvitis, Purve (purvīTis) Wilhelmsen Karlis

Purvitis, Purve (PurvīTis) Wilhelmsen Karlis (1872-1945 ), Lotyšský maliar. Krajiny sa líšia poetické vnímanie prírody, zvučný farba, niekedy aj generalizované ozdobné prvky v duchu secesie ( "Bend Gauji", asi 1908).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.