ŽAlm 88: 22 je ... Čo je to žalm 88: 22? 2020

ŽAlm 88: 22 je ... Čo je to žalm 88: 22? 2020
Moja ruka bude s ním a jeho ruka ho posilní. Isa. 41: 10

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.