Faster (Posnik)

Postnik (Posnik) , meno dvoch ruských architektov z polovice 16. storočia. 1) plagát Jákovlev, majster mesta Pskov, staviteľ časti južných stien, množstvo kremeľských veží (1556-62) a katedrála zvečňovania (1562) v Kazaši; on je tiež pripísaný s výstavbou katedrály (1560) kláštora Nanebovzatia v Svijazsku. 2) Majster, ktorý postavil (spolu s Barma) kostol sv. Bazila Blahoslaveného (Pokrovsky katedrála na priekopu) v Moskve. Možno tak Postnik (rovnako ako Barma a Postnik) sú jedna a tá istá osoba.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.