Papierenský stroj

PAPIERA - agregát na výrobu (odlievanie) papiera a niektorých druhov lepenky z papierovej buničiny. Skladá sa z drôtovej časti (kde je papierová štruktúra vytvorená a čiastočne dehydratovaná), ako aj lisovacích, sušiacich a konečných častí. Stroje na výrobu papierových papierov vytvárajú papierový pás s rýchlosťou až 850 m / min s šírkou pásu cca. 9 m.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.