Palmgren, Palmgren (Palmgren) Selim

Palmgren, Palmgren (Palmgren) Selim (1878-1951), fínsky skladateľ, klavirista, dirigent a pedagóg. Študent F. Busoni. V rokoch 1909 - 1912 hlava symfonického orchestra Turku. Od roku 1927 vyučoval na Hudobnej akadémii v Helsinkách (od roku 1939 profesor). Opera "Daniel Hyurt" (1910), 4 symfónia "Z Fínska", 5 koncertov pre klavír a orchester, komornej hudby, zbory, piesne a ďalšie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.