Outsider

The Outsiders (English outsider - outsiderom) - ... 1) Laik, milovník.; zaostáva

2)] Tento podnik alebo spoločnosť mimo monopolné asociáciou, ale nútený podrobiť sa ekonomických podmienok diktovaných veľkých monopolných združenia

3) Súťažiaci, ktorý nemá šancu na úspech v súťaži; závod alebo bežiaci kôň, ktorý nie je obľúbený.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.