Nyström (Nystrom) Yost

Nyström (Nystrom ( "Arctic Ocean", 1925 a ďalšie). ) Gösta (1890-1966), švédsky skladateľ, maliar, učiteľ. Učeník W. D'Andyho. Symfonickej programová hudba: 6 symfónia (vrátane "Sea Symphony", 1948), symfonická báseň (. "Severný ľadový oceán", 1925 a ďalšie), Opera, balet, inštrumentálne koncerty, atď. Učil na konzervatóriu v Štokholme (od roku 1932). ,

Veľký encyklopedický slovník. 2000.