Num. 3: 13

Pre všetkých prvorodených sú moje; v deň, keď som porazil všetkých prvorodených v egyptskej krajine, posvätil som si všetkých prvorodených z Izraela od človeka až po šelmu. musia byť moje. Ja som Pán. Ex. 13: 2 Napr. 22: 29 Ex. 34: 19 Lev. 27: 26 Chis. 8: 17 Cibuľa. 2: 23

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.