Jadrová chémia

jadrovej chémie - vedný odbor, na hranici medzi jadrovou fyzikou, radiochemistry a chemické fyziky. Študoval vzťah medzi transformáciami atómových jadier a štruktúrou elektrónových škrupín atómov a molekúl. Často sa termín "jadrová chémia" používa v tom istom zmysle ako "rádiochémia".

Veľký encyklopedický slovník. 2000.