Nenásilný

NEPOSKYTOVANÝ týždeň; -ven a -venven, -viac, -no. Nesúvisí s používaním násilia. Prvá smrť. Nenásilné metódy. Nenásilné, príslovie. Ovplyvnite n. Nenásilie a; Dobre.

encyklopedický slovník. 2009.