Nový mesiac

novom'esyachie (Num 10:. 10 zlúčenina číslo 28:. 11, 14; 1 Sam 20: 5. 18; 4Tsar 4:. 23; 1 Par 23:. 31; 2ch. 2: 4; Ž 80: 4; Príklad 1: 13, 14; Ez 45: 17; Ez 46: 1, 3, 6, Oc 2: 11, číslo 2: 16), - prvý deň každého ...... nový lunárny mesiac v posvätnej židovského kalendára, ktorý bol oslavovaný ako prvý príde, akonáhle kosáčik nového mesiaca. New moon (nový mesiac) pozorovaný dovolenku (spolu so zvukom rúrky a obeť). Zákon nehovorí o tom, či je práca v novom mesiaci zakázaná, ale podľa Am. 8: 5, práca v týchto dňoch sa zastavila, ako v sobotu. Obzvlášť vážne bolo začiatok siedmeho mesiaca. ( cm. rok, prázdniny, sviatok trumpet)

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.