Nergal

(planéta Mars, boh vojny) (4Tsar 17:. 30) - slovo, podľa väčšiny, je zvyčajne kohút, a všeobecne si myslel, že Nergal, ako idol, bol zastúpený na sochy a obrazy , čo malo podobnosť s týmto vtákom. V súčasnosti sa však väčšina domnieva, že to bola planéta Mars. Toto božstvo sa osobitne uctievalo v Kute a v 4. knihe . Kráľovstvo hovorí, že Cutyus urobil svojho boha Nergala, ktorý bol vykresľovaný ako krídlovaný lev s ľudskou hlavou. Obrazy tohto pohanského božstva sa stále nachádzajú na asyrských pamiatkach.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.