Navuzardan

Navuzard'an (Nevo získa potomstvo) (4Tsar 25:. 8, 20; Jer 39:. 10, 11, 13; 40 Jr:. 1, 5; Jer 41:. 10; Jer. 43: 6.; Jr 52: 12, 15, 26, 26, 30), - veliteľ Nebuchadrezzar Po spálený Jerusalem a chrám 586 g. pred-RX a odviedli väčšinu obyvateľov mesta. Neskôr opäť prišiel a zbavil časť ľudí. Podľa rádu Nabuchodonozora ukázal milosrdenstvo a ochranu prorokovi Jeremiášovi.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.