Nagalal

(pastvina) (Jozue 19:15, Jn 21:35) je jedno z miest z pokolenia Zabulona, ​​ktoré bolo dané Levitom. V knihe . Sudcovia (rozsudok 1: 30) sa píše: Nugget . Podľa Rolanda bol neskôr nazývaný Mahalol a až doteraz je miesto Maalgol v štvorročných alebo piatich kilometroch až metrov. -s. z Nazaretu. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.