Nadav

(ochotne .. , horlivý) - meno piatich osôb: a) (číslo 3: 2), najstarší syn, Aaron. S jeho bratom Aviudom, na rozdiel od úmyselného velenia Boha (Leviticus 10: 1), priniesol do Boha podivný oheň, zv. nie z oltára, a to bolo zabité s ohňom, ktorý bol poslaný od Boha. b) (3 Králi 14: 20, 3 Králi 15: 25). pozri << Navat. c) (1 Chron 2: 28) jeden zo synov Šammaiových z pokolenia Júdovho. d) (1Kron 9:36) Benjamit, syn Jeuelov. e) (1 Chronicles 5:19) od potomkov Ismaela, syna Agar.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.